© 2018 by Toenwashetstil.nl                contact

De omgeving

Veel nabestaanden van zelfdoding voelen zich alleen en onbegrepen. Wat maakt iemand in deze situatie door? Wat kun jij als naaste voor iemand betekenen