Adressen voor hulp en zorg

Heb je hulp nodig?

Het kan prettig zijn om van gedachten te wisselen met iemand die verstand heeft van rouw, afhankelijk van de mogelijkheden binnen je eigen netwerk en de wijze waarop je de rouw beleeft. Het kan ook fijn zijn om te horen of te lezen dat je niet de enige bent met de gevoelens die je hebt.
Maar je kunt ook in een situatie belanden waarin je merkt dat je niet verder komt. De rouw stagneert, iets wat je kunt herkennen als je merkt dat je ook na geruime tijd nog belemmerd wordt in het uitvoeren van je dagelijkse taken.

Algemene informatie

Neem om te beginnen contact op met de huisarts! Die kent jou en je situatie het beste en kan meedenken over mogelijke verdere hulp.
De praktijkondersteuner (POH-GGZ) kan ook laagdrempelige begeleiding bieden en verder verwijzen als hij of zij denkt dat je meer hulp nodig hebt.
Een andere makkelijk te bereiken voorziening is het algemeen maatschappelijk werk in je woonplaats. Daar kun je niet alleen terecht voor gesprekken, maar ook voor praktische tips.
Tot slot is er nog de gemeente. Heb je bijvoorbeeld een heel gezin dat draaiende gehouden moet worden en is er weinig tot geen steun vanuit je eigen netwerk, dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor ondersteuning of gezinsbegeleiding. Die kun je aanvragen via het WMO-loket in je woonplaats.

Dan heb je nog specifieke rouwbegeleiding.
Let wel op: rouw als zodanig wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Dus hulp van een rouwtherapeut moet doorgaans door de cliënt zelf worden betaald. Hulp van een (eerstelijns) psycholoog wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar daar moet dan wel een bepaalde diagnose aan gekoppeld worden, zoals depressie of PTSS.

Adressen van psychologen vind je hier niet. In nagenoeg iedere woonplaats zit wel een (BIG-geregistreerde) psycholoog en of die ‘goed’ is, is veelal afhankelijk van de klik die je als cliënt met de hulpverlener ervaart.

Adressen van organisaties die informatie en steun bieden

 • Slachtofferhulp Voor telefonische ondersteuning en zelfhulpgroepen.
 • Landelijk Steunpunt Verlies Voor onder andere een infolijn: 033 – 461 68 96.
 • Indigo Gespreksgroepen voor nabestaanden zelfdoding, in veel regio’s.
 • Ik mis je Evangelische Omroep. Platform over rouw in de breedste zin.
 • Zorg en zelfdoding Onder meer lotgenotencontact, Noord-Holland (maar ook voor Zuid-Holland en Utrecht).
 • Humanitas Gedurende een half jaar komt een getrainde vrijwilliger bij je over de vloer om je te steunen bij je rouw. Aanbod verschilt per regio.
 • 113 Hulp als jij of iemand in je omgeving suïcidale gedachten heeft na het verlies van een dierbare.
 • De luisterlijn Dag en nacht een luisterend oor. Bellen (0900-nummer of lokaal) of per chat.
 • Praten over verlies Chatten met getrainde vrijwilligers over verlies. Organisatie is Yarden.
 • Essenburgh Ontmoetingsdagen voor nabestaanden van suïcide. Gemiddeld twee keer per jaar, voor eigen rekening, Gelderland.
 • Rogier Hulst Foundation Voorlichting, preventie en lotgenotencontact. Landelijk.
 • Wietroostmij.nl Website van Monuta, met algemene blogs en forum specifiek voor zelfdoding. Landelijk.
 • Oudersoverledenkind.nl (OOK). Lotgenotencontact voor mensen die hun kind verloren. Landelijk.
 • NNZG (Nabestaanden na zelfdoding Gelderland). Lotgenotencontact, Gelderland.
 • Levennazelfdoding.nl Hier worden alle initiatieven rondom het verwerken van dit verlies verzameld.
 • Aurora kennisnetwerk Verzameling van kennis rondom het thema zelfdoding(spreventie).

Adressen voor specifieke hulp

Nota bene: dit betreft een opsomming. De kwaliteit van de hulpverlening is nergens vastgelegd.

Edit: aanvullingen zijn welkom!